Loading...

Muli By BAMBOO


LYRICS: Walang katulad mo, walang kasing-lakas ng tama mo. Salamat sa iyo aking guro't gabay. Dahil sa iyo, ang buhay ko'y ...